Asker kaçağı GBT'ye yakalanırsa ne olur?

05 Kasım 2020 - 16:47

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. Yoklama kaçağı bulunan askerlerin yakalanmaları halinde vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler...

1 / 9

Yoklama kaçağı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Yoklama kaçağı ne zaman askere gider 2020? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor..